Maatregelingen coronavirus 12 november 2021

Maatregelingen coronavirus 12 november 2021

Beste gemeenteleden, tijdens de persconferentie op vrijdag 12 november jl. zijn verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopend aantal besmettingen terug te brengen. Als kerkenraad hebben de maatregelen besproken om te komen tot een verantwoorde wijze van uitvoering. Op basis van de maatregelen die nu van toepassing zijn, gelden in ons kerkgebouw de volgende afspraken:

🚩 Kom naar de kerk als u/als jij geen klachten hebt;

🚩 Draag een mondkapje bij verplaatsing (bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk);

🚩 Houd de 1,5 meter afstand aan.

❗️Vanaf 5 december geldt per dienst maximaal 130 plaatsen. De rijen worden om-en-om bezet en tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huisgezin behoren, worden twee stoelen leeg gelaten.

Aan de rechterkant van de kerkzaal blijven een aantal stoelen op 1,5 meter van elkaar opgesteld. 

Om een dienst bij te wonen is het nodig om in te schrijven. Dit gaat ook weer voor de avonddiensten gelden. Uit ervaring weten we dat er in de avonddienst altijd plek is. Als er voor de morgendienst geen plek meer is, kom dan naar de avonddienst.

Op de site van de PKN schrijft de scriba: ‘Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven’. ‘Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding’. Namens de kerkenraad, Jan Klop, scriba en Jan Maarten de Bruin, voorzitter.