Nieuwe organist

Beste gemeente, u zult mij wellicht al voorbij hebben zien komen in enkele diensten als nieuwe organist. Ik wil me graag aan u voorstellen: ik ben Niels de Klerk, ben 20 jaar en kom uit Werkendam. Inmiddels speel ik al heel wat jaren diensten, op het moment in de hervormde gemeenten in Werkendam, Lexmond, Andel, Meeuwen en nu dus ook in Aalburg. In het dagelijks leven studeer ik hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Conservatorium in Tilburg, na eerst lang privélessen gehad te hebben van Jaco van de Werken en Gerben Budding. Naast het Conservatorium studeer ik Economie en Bedrijfseconomie aan de Universiteit in Tilburg. Het valt me op dat er in Aalburg bijzonder goed gezongen wordt, en er soms een mooie wisselwerking tussen de zingende gemeente en de organist ontstaat. Ik zou u ook vooral willen vragen zo enthousiast te blijven zingen als u nu doet!
Zie ook http://www.nielsdeklerk.com