Nieuwsbrief 2 december 2021

Nieuwsbrief 2 december 2021

Aalburg, 2 december 2021

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Vanaf afgelopen weekend zijn de maatregelen nog weer verder verscherpt om verspreiding van het coronavirus te beperken. In Nederland geldt vanaf zondag 28 november een avondlockdown. Met dit bericht informeren wij u over besluiten die we als kerkenraad hebben genomen. Ons besluit is een eigen afweging die we hebben gemaakt op basis van de richtlijnen en adviezen van de overheid en de PKN.

 1. Voor een korte periode wordt het jeugdwerk en de catechese opgeschort. We nemen even een time-out tot de kerstvakantie. We hopen en bidden dat het jeugdwerk en de catechese in het nieuwe jaar (vanaf maandag 10 januari) in de avonduren weer kan plaatsvinden. Als kerkenraad vinden we het jeugdwerk en de catechese heel belangrijk voor ontmoeting en gesprekken vanuit hoe we gemeente zijn en invulling geven aan ons geloof en dagelijks leven. Mogelijk gaat het winterwerk in het voorjaar langer door en stoppen we niet na Pasen, maar rond Pinksteren.
 1. Avonddiensten

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat fysieke avonddiensten mogelijk blijven. Zeker in deze Adventstijd en de viering van het Heiligavondmaal zondag 12 december. Om gehoor te geven aan het dringende beroep van de overheid, wordt de avonddienst vervroegd naar 15.30 uur. Er zal ’s middags geen kinderopvang of kinderbijbelclub zijn. Vooralsnog geldt deze vervroegde avonddienst tot en met zondag 19 december. Over de avonddiensten van Kerst en oud & nieuw neemt de kerkenraad na de volgende persconferentie een besluit.

 1. Kerkelijke activiteiten 

Andere kerkelijke activiteiten vinden indien noodzakelijk in kleine kring (4 tot 6 personen) binnen de geldende maatregelen plaats. Grotere overleggen, zoals een kerkenraadsvergadering of het overleg met het Focusteam, vinden online via Teams plaats.

 1. Verdere maatregelen
  • Kom alleen naar de kerk als u/als jij geen klachten hebt;
  • Draag een mondkapje bij verplaatsing (bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk);
  • Houd de 1,5 meter afstand;
  • Vanaf 5 december zijn er per dienst maximaal 130 plaatsen. De rijen worden om-en-om bezet en tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huisgezin behoren, worden twee stoelen leeg gelaten. In de rechter zijbeuk staan losse stoelen op 1,5 meter afstand.
  • Om een dienst bij te wonen is het nodig om in te schrijven. Dit geldt ook voor de avonddiensten die de komende weken dus om 15.30 uur beginnen. Uit ervaring weten we dat er in de avonddienst altijd plek is. Als er voor de morgendienst geen plek meer is, kom dan naar de avonddienst.

Vanuit het goede gesprek, waarin we luisteren en elkaars standpunten respecteren, vanuit gebed hebben we als kerkenraad bovenstaande besluiten genomen. 

We nemen als kerk onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensen, en in het bijzonder voor hen die werkzaam zijn in de zorg.  We denken aan allen die in ziekenhuizen verblijven en bidden speciaal voor hen die angstige tijden doormaken omdat een geplande operatie is uitgesteld, terwijl deze wel nodig is. En we bidden voor hen die rouw dragen.

In het ND schreef Gert-Jan Segers: “Blijf elkaar in de ogen kijken, zíe dat de ander geen tegenstander is”. In zijn column haalde hij woorden uit 1 Korintiërs 13 aan: ‘De liefde daarentegen is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verdraagt, ze gelooft ze, ze hoopt, ze volhardt.’

Laten we in deze ingewikkelde tijden vanuit dé liefde begrip en geduld hebben voor elkaar en met wie over ons zijn aangesteld.

Namens de kerkenraad,

Jan Klop – scriba

Jan Maarten de Bruin – voorzitter