Nieuwsbrief 22 Remon & Mary Vervoorn

Nieuwsbrief 22 Remon & Mary Vervoorn

Bijlage nieuwsbrief:

Wijk en Aalburg, maart 2023

Beste gemeenteleden, sponsoren en andere belangstellenden, 

Zoals u in de bijgevoegde nieuwsbrief kunt lezen, verhuist de fam. Vervoorn op DV 5 juni ’23 naar de Verenigde Staten. Daarmee komt er een einde aan de bediening van Remon & Mary in Brazilië. In dec. 2015 werd Remon uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente Aalburg. Hij trouwde in sept. 2016 met Mary en ze kregen 2 kinderen, Solomon en Esther.  We kijken als Thuis Front Commissie (TFC) terug en zien dat er al die jaren een zeer betrokken achterban was. Een achterban die trouw was in de gebeden en garant stond voor voldoende financiële /materiele middelen. Wat een zegen! Wij willen u en bovenal onze goede God danken voor zeven mooie, bijzondere jaren.  

Vanuit de TFC willen wij u informeren over de komende periode tot 5 juni. 

  1. Allereerst willen wij u vragen om uw periodieke bijdrage te blijven geven tot en met mei 2023. 
  2. Wilt u na de maand mei uw (automatische ) betalingen aan Remon & Mary stopzetten.
  3. Op 1 juni ’23 wordt de TFC-rekening NL06 RABO 0373 3016 34 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalburg o.v.v. thuisfront Remon Vervoorn geblokkeerd. U kunt dan geen giften meer overmaken via dit nummer. Als u Remon & Mary wilt blijven ondersteunen, vragen wij u dit met hen persoonlijk af te stemmen. Email; remonvervoorn2@hotmail.com
  4. Het saldo wat op 1 juni ’23 op de TFC-rekening staat, wordt aan Remon & Mary overgemaakt. We zien dit als ‘startkapitaal’ voor de eerste maanden in de Verenigde Staten.  
  5. De TFC zal na 5 juni ’23 worden opgeheven. 

Wij hopen u met dit korte begeleidend schrijven voldoende informatie te hebben gegeven. Heeft u vragen/opmerkingen, neem dan contact op met de TFC.

Met hartelijke groet, 

TFC Remon & Mary Vervoorn