Nieuwsbrief HervormdAalburg | 20 februari

Nieuwsbrief HervormdAalburg | 20 februari

Hierbij de derde editie van de nieuwsbrief van HervormdAalburg. Veel lees plezier!

  1. Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl
  2. Reserveren diensten 28 februari (wijziging aanvangstijd avonddienst)
  3. 40 dagentijd
  4. Voorjaarsactie
  5. Waarheidsvriend medicatie 18 februari
  6. Agenda

Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl

Diensten zondag 21 februari 2021 
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Doopdienst, tevens voorbereiding HA
18.30 uur ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn

Rondom de eredienst
– Kinderoppasdienst: wegens de huidige omstandigheden is er geen oppasdienst
– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.
– Collecten: 1. diaconie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de nieuwe kerk app is een collectebijdrage mogelijk.
Voor meer informatie: https://hervormdaalburg.nl/collecte/

– Bij de diensten: Zondagmorgen 21 februari is er een doopdienst. Naast de doopouders zal een beperkt aantal familieleden worden uitgenodigd. Normaal gesproken volgen we de dringende voorkeur van de landelijke kerk om onze diensten online te houden. Voor diensten met een bijzonder karakter als doop, Avondmaal, bevestiging ambtsdragers en dergelijke houden we ons aan maximaal 30 bezoekers. Abel de Vaan (De Wiek 40 4261 XR), Maryl Meijer (Azaleastraat 12 4261 CV) en Mees van Ginkel (Binnenwaard 22 4261 MA) zullen worden gedoopt. We lezen Lukas 10, met name vers 21-24. Deze keer horen we de Heere Jezus in Zijn gebed dankzeggen. Om een bijzondere reden: de Vader heeft het voor wijzen en verstandigen verborgen, om het jonge kinderen te openbaren. Daar leren we bijzondere dingen. Het leren kennen van de Vader en de Zoon is dus niet zomaar onze keuze, het is ook niet volgens onze werkwijze. De Heere God draait dingen om en we zijn zó afhankelijk van Zijn openbaring. Wat betekent dat gebed voor ons en onze gezinnen? We bidden om gezegende diensten. 

Bekijken de diensten via:

Reserveren dienst 28 februari
( wijziging aanvangstijd avonddienst)

Sinds gisteren kan er worden ingeschreven voor één van de drie avondmaals-diensten van 28 februari: ’s-Morgens 10.00 uur, ’s-Middags 15.00 uur en ’s-Avonds 18.30 uur, met maximaal 30 bezoekers per dienst (exclusief degenen die een taak hebben).
Let op in de Voetius en website stond eerder vermeld dat de avond dienst om 19:30 uur begon. Wegens de avondklok is besloten de dienst om 18:30 te beginnen.
Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht reserveren via internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314). 

40 dagentijd

Afgelopen woensdag is de 40 dagentijd begonnen. Elke dag is er op onze website hervormdaalburg.nl een link te vinden van dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra’s of kijk elke dag op https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

Voorjaarsactie

Gisteren en vandaag zijn er 183 bloemetjes bezorgd binnen Wijk en Aalburg. De reactie’s waren ontzettend leuk! Alle bestellers en bezorgers, ontzettend bedankt.

Waarheidsvriend meditatie Ds. A.J. Mouw | 18 februari

De laatste meditatie uit de Waarheidsvriend van 18 februari is hier te bekijken: https://hervormdaalburg.nl/de-waarheidsvriend-meditatie-ds-a-j-mouw-18-februari/

Agenda

zondag 21 februari 202110.00 uur ds. A.J. Mouw. Doopdienst, tevens voorbereiding HA
18.30 uur ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn
maandag 22 februari Censura Morum ‘s avonds tussen 7 uur en half 8 in de consistorie.
donderdag 25 februari Bezinningsmoment:Vanaf 19.30 tot 20.00 uur een bezinningsmoment gehouden ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Het moment vindt plaats zonder bezoekers en wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.

Contact

Heb je zelf een bericht wat je wilt delen of wil je contact met ons opnemen?, stuur dan een e-mail naar contact@hervormdaalburg.nl

Tot de volgende nieuwsbrief!

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other