Nieuwsbrief HervormdAalburg | 27 februari

Nieuwsbrief HervormdAalburg | 27 februari

Hierbij de vierde editie van de nieuwsbrief van HervormdAalburg. Veel lees plezier!

  1. Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl
  2. Reserveren diensten 28 februari (er zijn nog plaatsen beschikbaar)
  3. Waarheidsvriend medicatie 25 februari
  4. Preekrooster 2021 in de app terug te vinden
  5. Berichten functionaliteit app
  6. Agenda

Kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl

Diensten zondag 28 februari 2021 
10.00 uur ds. A.J. Mouw Viering Heilig Avondmaal
15.00 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA
18.30 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA, tevens dankzegging

Rondom de eredienst
– Kinderoppasdienst: Aanwezig bij de diensten van 10:00 & 15:00.
– Collecten: 1. Stichting Aleh Israёl  2. kerk en eredienst en 3. De Burg. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Open doors

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de nieuwe kerk app is een collectebijdrage mogelijk.

– Bij de diensten: Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Er is, net als de vorige keren, gelegenheid om zowel in de kerk als thuis mee te vieren. Voor een aantal zal thuisvieren een hoge drempel opleveren, vanuit principiële of praktische bezwaren. Laten we elkaar daarom de ruimte geven: als je het lastig vindt om thuis te vieren, reserveer dan zo snel mogelijk. Als je geen bezwaren hebt tegen thuisvieren, wacht dan even met reserveren tot bijvoorbeeld zaterdag. Zo kunnen we ook in deze dingen voor elkaar zorgen. We staan deze diensten stil bij Jezus’ bede ‘vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn’ (bijv. Mattheüs 6: 12). Het gaat dus over bidden om vergeving en geven van vergeving. De Heere Jezus koppelt die beide dingen onlosmakelijk aan elkaar vast (Matt. 6:14-15). Je kunt niet biddend om het ene vragen om vervolgens een ander hetzelfde te weigeren. In het verhaal dat Hij vertelt in Mattheüs 18 komen die beide dingen terug in één en dezelfde persoon. Eerst staat hij in de schuld, daarna is hij de schuldeiser. In de morgen- en middagdienst kijken we vooral naar de knecht die in de schuld staat (23-27), in de avonddienst naar de knecht die ineens schuldeiser wordt (28-34). In het Avondmaal komen vergeving ontvangen en vergeving doorgeven prachtig bij elkaar. Juist vanuit ontvangen genade mogen we die ook aan elkaar gunnen. Het vieren, al is dat dan op afstand, bindt ons samen, juist doordat het om vergeving mag gaan. Vergeving is zo bevrijdend. Dat maakt echt alles anders. Ik hoop dat we het zondag mogen ervaren: de bevrijding van het ontvangen en óók de bevrijding van het doorgeven. We bidden om gezegende diensten.

Viering Heilig Avondmaal A.s. zondag hopen we samen weer het Heilig Avondmaal te vieren, op een manier zoals we dat ook innovember hebben gedaan, met 30 bezoekers per dienst. Voor gemeenteleden die het lastig vinden om thuis te vieren willen we zoveel mogelijk ruimte geven om het avondmaal in de kerk te vieren. Daarom is besloten om op deze zondag drie diensten te houden, om 10, 15 en 18.30 uur. Iedere dienst met maximaal 30 personen. De diensten om 10 en 15 uur hebben dezelfde liturgie en dezelfde preek. Voor deze diensten is er ook Kinderoppas en KinderBijbelClub aanwezig. In de dienst van 18.30 uur zal tevens dankzegging worden gehouden. In de kerkzaal zullen drie tafels verspreid over de ruimte bij rijen met 10 stoelen worden gezet. Op het aangegeven moment kunt u omstebeurt opstaan, naar de tafel lopen en met brood en wijn teruggaan naar uw plek. Er is in de drie diensten gelegenheid om thuis mee te vieren. Zorg in dat geval zelf voor brood en wijn. Als iedereen die mee wil vieren brood en wijn heeft, vieren we in één gezamenlijk moment dan het Avondmaal. We hopen en bidden dat ons gezamenlijke vieren, in de kerk en thuis, tot Zijn gedachtenis en onze eenheid en vreugde mag zijn.

Bekijken de diensten via:

——————————————————————————————————————————————–

Reserveren dienst 28 februari
( Er zijn nog plaatsen beschikbaar)

Er kan nog worden ingeschreven voor twee van de drie avondmaals-diensten van 28 februari: ’s-Middags 15.00 uur en ’s-Avonds 18.30 uur, met maximaal 30 bezoekers per dienst (exclusief degenen die een taak hebben). Voor de ochtend en middagdienst is er Kinderoppas en KinderBijbelClub aanwezig.

Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht reserveren via internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314). 

——————————————————————————————————————————————–

Waarheidsvriend meditatie Ds. A.J. Mouw | 25 februari

De laatste meditatie uit de Waarheidsvriend van 25 februari is hier te bekijken:
https://hervormdaalburg.nl/de-waarheidsvriend-meditatie-ds-a-j-mouw-25-februari/


——————————————————————————————————————————————–

Preekrooster 2021 terug te vinden in de app

Via het tab Agenda in de app kun je alle Kerkdiensten terugvinden van dit jaar. Klik je op een dienst dan kan je de voorganger ook terugvinden. Handig toch? Daarnaast kun je met de + knop ook zelf activiteiten toevoegen.

Let op Wijzigingen onder voorbehoud.


——————————————————————————————————————————————–

Berichten functionaliteit de app

In onze app kun je berichten plaatsen. Dat is leuk en een mooie vorm van betrokkenheid. 

Je hebt de keuze om een bericht te plaatsen in een groep. Alle gemeenteleden die onderdeel uitmaken van de groep kunnen je bericht/reactie zien.
Berichten en reacties die geplaatst zijn in de groep “Hervormd Aalburg” zijn door alle leden met een goedgekeurd account te lezen. Op dit moment hebben we 262 leden in de app zitten.

Om te voorkomen dat er heel veel berichten worden geplaatst, andere berichten niet meer snel terug te vinden zijn en veel notificaties worden verstuurd, kun je ook op berichten reageren.

1️⃣ Klik op het bericht waarop je wilt reageren.

2️⃣ Onderaan zie je de balk “Schrijf een reactie”

3️⃣ Tik in die balk je bericht en klik op het pijltje rechts om de reactie te versturen.

Alleen de schrijver van het bericht en anderen die een reactie hebben geplaatst krijgen een melding van een reactie. Dit in tegenstelling tot een bericht dat gaat automatisch naar alle leden van de groep. En als je het in de ‘Hervormd Aalburg’ groep plaatst, naar de hele kerk. (262 leden)”

——————————————————————————————————————————————–

Agenda

zondag 28 februari 202110.00 uur ds. A.J. Mouw Viering Heilig Avondmaal
15.00 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA
18.30 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA, tevens dankzegging

——————————————————————————————————————————————–

Contact

Heb je zelf een bericht wat je wilt delen of wil je contact met ons opnemen?, stuur dan een e-mail naar contact@hervormdaalburg.nl

Tot de volgende nieuwsbrief!