Nieuwsbrief Kerkenraad 16 februari | Corona maatregelingen

Nieuwsbrief Kerkenraad 16 februari | Corona maatregelingen

Broeders en zusters, 

Naar aanleiding van de persconferentie het volgende rond de kerkdienst: vanaf 18 februari gaan andere regels voor grote groepen binnen gelden. Dat geeft veel ruimte aan onze kerkdienst en daar zijn we heel dankbaar voor! 

Komende zondag, 20 februari, blijft de situatie nog even ongewijzigd in verband met de viering van het Heilig Avondmaal en de voorbereidingen daarvan. 

Vanaf volgende week zondag, 27 februari, zal de kerk weer als vanouds open zijn, met alle zitplaatsen open en zonder de noodzaak te reserveren. Wellicht ten overvloede: de bekende basisregels blijven wel van kracht, dus bij klachten blijf je thuis. 

We zien uit naar een volle kerk, maar dit zal best ook wel even wennen zijn. Sommige plekken blijven leeg. En voor anderen voelt iets afstand misschien nog wel fijn. Laten we rekening houden met elkaar en ons daarin fijngevoelig proberen op te stellen. We bidden voor en met elkaar, ook voor hen die inmiddels niet meer fysiek mee kunnen vieren. We verlangen ernaar als een gemeente ongedeeld voor God samen te komen en we zien daarom uit naar de komende tijd!

Namens de kerkenraad,

Jan Maarten de Bruin