Nieuwsbrief kerkenraad 26-01-2022

Nieuwsbrief kerkenraad 26-01-2022

Aalburg, 25 januari 2022

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Met woorden uit Psalm 62 en 2 Korinthe 4 hebben we als kerkenraad gesproken over het gemeenteleven en over ons geestelijke welzijn. Vanuit een gedeeld verlangen trekken we samen op met oog en oor voor verschillen die er zijn.

“Bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding”. Voor David is dit de zekerheid van zijn geloof, het is zijn houvast en het geeft hem vertrouwen. Sterker het geeft rust in onrustige omstandigheden. Laten we vanuit ons geloof, vanuit hoe Jezus naar ons kijkt, verder gaan en er in de gemeente op zondag, maar niet minder doordeweeks, voor elkaar zijn. Durf daarin je zorg te delen, je vraag aan gemeenteleden, aan de kerkenraad te stellen.

Vanuit ons gedeelde verlangen gemeente van Christus midden in deze verdeelde tijd, dan ook weer een keuze in maatregelen.

  • Vanaf zondag 30 januari zijn er per dienst maximaal 150 plaatsen. De rijen worden om-en-om bezet en tussen gemeenteleden die niet tot hetzelfde huisgezin behoren, worden twee stoelen leeg gelaten. Om een dienst bij te wonen is het nodig om in te schrijven.
  • De avonddienst begint weer op de vertrouwde tijd van 18.30 uur.
  • Kerkelijke activiteiten zijn met inachtneming van de geldende basismaatregelen,zoals 1,5 meter en een goede ventilatie, mogelijk tot 22.00 uur. Denk aan catechese, club-/kringwerk en vergaderingen. Voor het reserveren van een zaal/ruimte in de kerk kun je terecht bij Jan en Alie de Waal: janenalie@telfort.nl tel.: 0416-693090Namens de kerkenraad,
    Jan Maarten de Bruin – voorzitter