Anton Ockers

Wijk 5

Spieringen, Herrebeugel, Kortestraat en de Markt (even nummers) tot en met Ton Schoon
Wijkcoördinator:             Ilona van Wijlen
Wijkouderling:                 Anton Ockers
Diaken:                             Wilmer van Ginkel
Ouderenpastor:               Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:                  Harm van Ballegooijen
H.V.D.:                               Ria Blankers
Bezoekbroeder:               Tonnie van Kappel

ouderling vorming en toerusting
Arry Kraaij