Secretaris Diaconie
Jonathan Furster
secretaris college van kerkrentmeesters
Henk van Ooijen