Penningmeester
Arno van Bergeijk
secretaris college van kerkrentmeesters
Henk van Ooijen