Arry Kraaij

secretaris college van kerkrentmeesters
Henk van Ooijen