Cornelis van Rijswijk

Wijk 1

Polstraat, Langestraat, Kromme Nol, Parallelweg en Taxhof
Fresiastraat tot en met Eijkenhof/Prisma en Kronenburg inclusief nieuwe appartementen
Wijkestein

Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                       Cornelis van Rijswijk
Diaken:                                  Jonathan Furster
Ouderenpastor:                     Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:                        Jolanda van de Bogaard
H.V.D.:                                     Eelke Cornelissen, Mieke Arendse.
Bezoekbroeder/zuster:        –

ouderling vorming en toerusting
Arry Kraaij