voorzitter college van kerkrentmeesters
Jan Maarten de Bruin