Jan Maarten de Bruin

Kerkrentmeester
Arnout van Holten
secretaris college van kerkrentmeesters
Henk van Ooijen