Jan Steenstra

Wijk 2

Vogelenzang, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, De Galerij, Molenstoep, Katalijnestraat en Kraaijenveld
Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                     Jan Steenstra
Diaken:                                 Jonathan Furster
Ouderenpastor:                   Ad de Bruin
Evangelisatie:                      Janno Groeneveld
H.V.D.:                                   Alie de Waal
Bezoekbroeder/zuster:        –

ouderling vorming en toerusting
Arry Kraaij