Marnix Kraaij

Wijk 3

Maasdijk en De Vlijt
Wijkcoördinator:                   Ilona Sonneveld
Wijkouderling:                      Marnix Kraaij
Diaken:                                  Armand Nieuwkoop
Ouderenpastor:                    Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:                       Jonathan van den Ham
H.V.D.:                                    Hennie van Herwijnen
Bezoekbroeder:                    Heimen Quik

ouderling vorming en toerusting
Arry Kraaij