Ton Schoon

Wijk 6

Kerkverreweide tot Veen
Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                      Ton Schoon
Diaken:                                  Jetse van Tilburg
Ouderenpastor:                    Ad de Bruin
Evangelisatie:                       Hennie Timmermans
H.V.D.:                                    Nia van Vuuren
Bezoekbroeder:                    Henk van den Broek

ouderling
Jan Steenstra