ouderling vorming en toerusting
Arry Kraaij
ouderling-scriba
Hilbert Spuijbroek