Pionieren op een dorp?

Pionieren op een dorp

Veel missionaire initiatieven en pioniersplekken gaan over de context van een stad. Dat is ook wel logisch, want daar is de teruggang in het kerkelijke leven het meest voelbaar. Maar ook in ons eigen dorp merken we dat kerk en geloof een andere plek heeft en krijgt dan vroeger. Hoe zit missionair werk in een dorp eruit en wat betekent pionieren buiten de stad? Hoe bereiken we juist in een dorp mensen die de weg naar de kerk niet meer vinden? Wat vraagt dat van ons als kerken? Dáárover wordt vanuit de landelijke kerk een interessante avond georganiseerd. Het komt goed uit dat onze kerk als locatie is gekozen. Komende maandagavond, 19 november, van 20:00-22:00. De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via c.cevaal@protestantsekerk.nl.