Predikant-in-Opleiding rondt stage af:

Predikant-in-Opleiding rondt stage af:

Gemeente van Jezus Christus;

De stageperiode in de Hervormde Gemeente van Aalburg zit er weer op.  Met dankbaarheid kijk ik terug op deze periode. Het was fijn om met u en jou op te trekken in de afgelopen maanden.  Ik heb me tijdens deze stage onder andere verdiept in de onderwerpen ‘Leren’ (bijvoorbeeld de catechese) en ‘Vieren’ (bijvoorbeeld de Avondmaalsviering). Ik heb jullie ervaren als een hartelijke en veelkleurige gemeente. Er is een zichtbare gerichtheid op God, en een duidelijke liefde voor Christus. Er is betrokkenheid op elkaar en er zijn mooie initiatieven om de naasten aan de rand of buiten de gemeente te ontmoeten. Ik wil jullie hartelijk danken voor de gastvrijheid, de belangstelling en voor de fijne gesprekken die ik met een aantal van jullie mocht voeren.  In het bijzonder wil ik ook mijn stagebegeleider, ds. Mouw, bedanken die mij op een kundige en prettige wijze heeft begeleid. 

Nu de stage er op zit, ben ik bijna twee maanden vrij van de opleiding. In September hoop ik de draad weer op te pakken. In het komende jaar mag ik opnieuw stage gaan lopen, waarbij ik me zal verdiepen in de onderwerpen ‘Vernieuwen’ en ‘Leidinggeven’. Daarna hoop ik mijn scriptie nog te schrijven, waarmee de opleiding afgerond zal worden. De verwachting is dat ik nog ruim een jaar bezig zal zijn met de opleiding. 

Ik wil u als gemeente van harte Gods zegen toewensen. U persoonlijk wens ik een vast vertrouwen toe op het werk van Jezus Christus, onze Verlosser.

Het gaat u goed.
Koert Mostert