Preekpreview: een dienende leider?

Preekpreview: een dienende leider?

‘We moeten de mensen dienen die ons gekozen hebben’. Die woorden sprak president Trump afgelopen week in zijn ‘State of the Union’. Dat is een soort toespraak waarin de president vertelt wat hij de komende tijd voor zich ziet. Dienen, dus. Dat zijn mooie woorden. Een president, een machthebber. Iemand die vooral gediend wordt door een complete staf van mensen die voor hem werken. Hij spreekt over dienen. Maar of hij hetzelfde voor ogen heeft als de Heere Jezus in Johannes 13 is de vraag… Ook Jezus is een Machthebber. Ook Hij spreekt over dienen. Maar, anders dan machthebber Trump, de Heere Jezus laat het ook daadwerkelijk zien. Wat heeft dat ons te zeggen, zo tegen het begin van de lijdenstijd en als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal? Welkom, zondagmorgen!

#Johannes13:1-5 #Jesaja64:1-5 #Filippenzen2:5-11