Sing-in | 9 juli om 20:30 | YouTube

Sing-in | 9 juli om 20:30 | YouTube

A.s. donderdag 9 juli is er weer een Sing-in op het YouTube kanaal van Hervormd Aalburg. U/jij kunt de Sing-in volgen via de volgende link: https://youtu.be/_RcGEYXLQ38 en daarnaast kun je het liederenblad alvast downloaden of hieronder bekijken.

Klik hier om het liederenblad te downloaden of zie onderstaand:

Liederenblad Sing-in donderdag 9 juli 20.30 uur 

(Geloven en belijden)

Opwekking 801 – Het leven in mij

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Dat Jezus leeft
En leeft in mij
Ik houd mij vast aan Hem
Met alles wat ik ben
Mijn hoop is in zijn naam alleen (2x)

Refrein:

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij

Immanuel,
God dichtbij
Hij is het leven in mij

Mijn hart gelooft
Mijn mond belijdt
Waar ik ook ben
Daar is Hij bij

God toont zijn koninkrijk
Ik draag zijn heerlijkheid
Door zijn aanwezigheid in mij

Refrein:

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven in mij

God is achter en voor mij
Omgeeft mij altijd
Hij is boven en onder
Zelfs binnenin mij (2x)

Refrein:

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven
Het vuur in mij
Immanuel,
God dichtbij
Hij is het leven in mij

(Luisteren en gehoorzamen)

Psalm 23 Psalm Project, Groen is het land 

God is mij Heer.
De Heer is mijn herder.
Hij laat mij rusten, vredig zacht,
leidt mij naar water, in groene weiden,
wijst mij de wegen, geeft nieuwe kracht.
Al gaat mijn weg door donkere dalen, ik ben niet bang.
U bent bij mij.
Uw stok en staf, zullen mij halen, zullen mij leiden, dicht aan uw zij.

Refrein:

Groen is het land waar in ik mag wonen,
fris is de bron die U voor mij stromen laat.
Groen is het land waar in ik mag wonen,
Fris is de bron die U voor mij stromen laat.

U zalft mijn hoofd, vraagt mij aan uw tafel.
Ik kom weer thuis, thuis bij de Heer.
U zegent mij.
Genade en vrede zullen mij volgen, keer op keer.

Refrein:

Groen is het land waar in ik mag wonen,
fris is de bron die U voor mij stromen laat.
Groen is het land waar in ik mag wonen,
Fris is de bron die U voor mij stromen laat, stromen laat.

(Schuld en vergeving)

Psalm 51 Psalm Project, Was mij witter dan sneeuw

Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

(Roepen en verlangen)

OTH 253 Geef vrede, Heer, geef vrede

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

(Overgave en toewijding)

Even when it hurts – hillsong

Take this fainted heart
Take these tainted hands
Wash me in your love
Come like grace again

Even when my strength is lost
I’ll praise you


Even when I have no song
I’ll praise you
Even when it’s hard to find the words
Louder then I’ll sing your praise

I will only sing your praise

Take this mountain weight
Take these ocean tears
Hold me through the trial
Come like hope again

Even when the fight seems lost
I’ll praise you
Even when it hurts like hell
I’ll praise you
Even when it makes no sense to sing
Louder then I’ll sing your praise

I will only sing your praise
I will only sing your praise
I will only sing your praise
I will only sing your praise

And my heart burns only for you
You are all you are all I want
And my soul waits only for you
And I will sing till the morning has come

Lord my heart burns only for you
You are all you are all I want
And my soul waits only for you
And I will sing till the miracle comes

I will only sing your praise
I will only sing your praise
I will only sing your praise

Even when the morning comes
I’ll praise you
Even when the fight is won
I’ll praise you
Even when my time on earth is done
Louder then I’ll sing your praise

I will only sing your praise

(Lofprijzing en aanbidding)

OTH 345 Wie is als Hij / Prijs Adonai

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.

(Gemeente en gemeenschap)

Opwekking 767 Familie (n.a.v. Psalm 133)

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

Refrein:

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

Refrein:

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven (3x)

Een eindeloos leven

(Getuigen en verkondigen)

OTH 387 O kerk, sta op (Opwekking 704)

O kerk, sta op, Met wapenrusting aan;

Stel je op als Christus’ leger.

Wie zwak is, kom; En zeg nu: ‘ik ga staan

In de kracht die God wil geven.’

 Omgord met waarheid, in Zijn kracht,

 Weerstaan wij satans leugenmacht.

Gods leger strijdt; met liefde die bevrijdt

Wie gevangen zit in ’t duister

De oorlog woedt; Niet tegen bloed en vlees,

Maar is tegen duist’re machten.

Hanteer het zwaard; Dat elke wond geneest

En wees moedig en standvastig.

 Al dreigt gevaar aan elke kant,

 De uitkomst heeft Hij in Zijn hand;

Want Christus krijgt; De prijs waar Hij voor stierf:

Vele volken als Zijn erfdeel 

Kom, zie het kruis; Waar liefde recht ontmoet,

Waar Gods Zoon zich heeft gegeven.

De vijand ligt 

Vertrapt onder Zijn voet,

Jezus is als Heer verrezen!

 De grote steen is weggedaan,

 En Christus, Hij is opgestaan,

Zijn zegetocht

Duurt voort tot aan die dag

Dat elk oog en hart Hem zien zal

Kom, Heil’ge Geest; Geef kracht voor elke stap,

Laat ons elke horde nemen.

Dan lopen wij; De wedloop om de prijs

Te ontvangen in de hemel.

 De heiligen uit vroeger tijd

 Getuigen van Zijn majesteit.

En wij zien uit; Verlangend naar de dag

Dat wij delen in zijn luister.

 Al dreigt gevaar aan elke kant,

 De uitkomst heeft Hij in Zijn hand;

 Want Christus krijgt; De prijs waar Hij voor stierf:

 Vele volken als Zijn erfdeel.

 Want Christus krijgt

 De prijs waar Hij voor stierf:

 Vele volken als Zijn erfdeel

(Toekomst en eeuwig leven)

Sela, Maranatha 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

(Dienen en liefhebben)

Opwekking 769: Build Your kingdom here 

Come set Your rule and reign; In our hearts again

Increase in us we pray; Unveil why we’re made

Come set our hearts ablaze with hope 

Like wildfire in our very souls

Holy Spirit come invade us now 

We are Your Church

 And we need Your power; In us

We seek Your kingdom first; We hunger and we thirst

Refuse to waste our lives; For You’re our joy and prize

To see the captive hearts released

The hurt, the sick, the poor at peace    

We lay down our lives for Heaven’s cause

We are Your church                                               

And we pray revive; This earth

Refrein: 

Build Your kingdom here; Let the darkness fear

Show Your mighty hand; Heal our streets and land

Set Your church on fire; Win this nation back

Change the atmosphere; Build Your kingdom here

We pray

Unleash Your kingdom’s power; Reaching the near and far

No force of hell can stop; Your beauty changing hearts

You made us for much more than this

Awake the kingdom seed in us

Fill us with the strength and love of Christ

We are Your church

we are the hope         

On earth 

Refrein:

Build Your kingdom here; Let the darkness fear

Show Your mighty hand; Heal our streets and land

Set Your church on fire; Win this nation back

Change the atmosphere; Build Your kingdom here

We pray 

Refrein:

Build Your kingdom here; Let the darkness fear

Show Your mighty hand; Heal our streets and land 

Set Your on fire; Win this nation back

Change the atmosphere; Build Your kingdom here