Terugblik evaluatie Kerkapp

Enige tijd geleden hebben we een formulier gemaakt om het gebruik van de kerkapp te evalueren. Hierop hebben wij veel reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. Veel mensen zijn blij met de app en vinden het een meerwaarde hebben voor de communicatie binnen de gemeente.  Berichten over Kerkblad Voetius, de groep Preekgedachten en de gemeentegids worden zeer gewaardeerd. Echter er is ook kritiek dat het geen Facebook moet gaan worden en de vele berichten/reacties bij eventuele technische problemen worden beschouwd als irritant en onnodig. Mocht je een bericht willen plaatsen wil je dan goed nadenken of dit bericht geschikt is voor de hele gemeente of misschien beter past in een bepaalde groep of misschien is het beter om rechtstreeks contact op te nemen met iemand? Bij vragen over de kerk of andere zaken kan je ook altijd (eerst) contact opnemen met scriba@hervormdaalburg.nl of contact@hervormdaalburg.nl.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de app de meerwaarde blijft behouden. Ook het gebruik van een herkenbare profielfoto draagt bij aan het (her)kennen van elkaar en zo meer met elkaar verbonden te raken.