Vacante periode | Pastorale zorg en Voetius

Vacante periode | Pastorale zorg en Voetius

Pastorale zorg in de vacante periode In de gemeente dragen we de pastorale zorg voor elkaar. Velen hebben daarin een rol. De wijkouderlingen, de dominee en de kerkelijk werker. In het ‘gewone’ pastoraat plannen wijkouderlingen huisbezoeken en houden ze contact met mensen in de wijk. Nu we als gemeente vacant raken gaat dat stukje pastoraat gewoon door zoals gewend. Zijn er dingen waarvan we als kerk moeten weten: deel het met de wijkouderling. Hij kan het dan weer verder delen indien nodig. In het crisispastoraat, zoals rond uitvaarten en ernstige ziekte, is de dominee vaak het eerste aanspreekpunt op weg naar pastorale begeleiding en voorbede. Na de afscheidsdienst moeten we in de komende vacante periode dus anders invullen. Als er bijzondere pastorale zorg nodig is, bijvoorbeeld rond een uitvaart of bij ernstige ziekte, kan eerst de wijkouderling worden benaderd. Als die (bijvoorbeeld vanwege werk overdag) niet bereikbaar is of een wijk is nog niet ingevuld is Ton Schoon (0653463028) als pastoraal ouderling het eerste aanspreekpunt. Ton kan dan anderen inschakelen. Hij kan ook Gerrit van Lingen (0629812199) erbij betrekken, onze kerkelijk werker. Gerrit is bijvoorbeeld de eerste om voor te gaan in uitvaarten vanuit onze gemeente (indien het in zijn agenda mogelijk is, omdat hij naast het werk in onze gemeente ook nog andere verplichtingen heeft). Hij is ook beschikbaar voor het bredere pastoraat, naast andere werkzaamheden die hij in de vacante periode in onze gemeente hoopt te doen. We zijn dankbaar voor de inzet van Ton en Gerrit in dit belangrijke werk. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen: in een vacante periode mis je soms ook overzicht. Daarom vragen we elkaar als hele gemeente om de zorg voor elkaar ook samen te dragen. Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om met elkaar mee te leven en mee te bidden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we er als gemeente kunnen zijn waar nodig, in afhankelijkheid van de goede Herder.

Kopij Voetius in de vacante periode De normale gemeenteberichten kunnen naar onze gebruikelijke website gezonden worden of eventueel direct naar ajdbruin@hotmail.com Hieraan verandert dus niets. De pastorale berichten liepen altijd via de predikant. Omdat Ad de Bruin niet direct betrokken is op het kerkenwerk, dienen deze berichten nu te gaan lopen via de wijkouderling en/of Ton Schoon. Zie ook Pastorale zorg in de vacante periode