Vacatures kerkenraad

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn drie broeders aftredend en herkiesbaar.
Ouderling-kerkrentmeester Arno van Bergeijk heeft aangegeven zich  herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn.
Hij zal, mits er geen tegenkandidaat wordt aangedragen, als herkozen worden beschouwd.
Diaken Jacco van der Zalm en ouderling-scriba Jan Klop stellen zich niet herkiesbaar voor een volgende periode. 
Samen met de bestaand vacature voor wijkouderling, ontstaan er in de kerkenraad aan het einde van dit kalenderjaar dan een drietal vacatures. 
Voor alle drie de vacatures kunnen namen worden ingediend.
Voor de vacature van ouderling-scriba heeft de kerkenraad besloten om, op basis van de ingediende namen, gebruik te maken van de mogelijkheid om een ouderling met een bijzondere opdracht rechtstreeks te benoemen. 
Voor de vacatures voor wijkouderling en diaken worden zoals gebruikelijk dubbeltallen opgesteld. 
De kerkenraad nodigt de gemeente uit, schriftelijk èn ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen, die naar haar mening in aanmerking komen. 
Dit kan tot en met maandag 11 oktober aanstaande, ter attentie van de scriba Jan Klop, Vogelenzang 73. 
Voor het indienen van namen kunt u gebruik maken van de formulieren die in de hal van de kerk voor u klaar liggen. 
Ook is het formulier hieronder downloaden: