Vacatures kerkenraad

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Einde van dit kalenderjaar zijn zeven broeders aftredend en herkiesbaar.

De wijkouderlingen Arie Bouman en Johan van Rijswijk, de diakenen Erik Booi en Heino Vos en ouderling-kerkrentmeester Nico van Bergeijk stellen zich niet herkiesbaar voor een volgende periode.

Ouderling Taco van Vuuren en ouderling-kerkrentmeester Henk van Ooijen hebben aangegeven zich wel herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. Zij zullen, mits er geen tegenkandidaat wordt aangedragen, als herkozen worden beschouwd.

Ouderling Jan Maarten de Bruin heeft aangeboden om het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te nemen. De kerkenraad heeft hier graag mee ingestemd. Jan Maarten vervult daarmee de komende vacature van Nico van Bergeijk, als voorzitter van de kerkenraad maar ook als ouderling-kerkrentmeester.
Als gevolg van deze ambtswissel vervalt de vacature ouderling-kerkrentmeester en ontstaat er een extra vacature voor wijkouderling.

Samen met de drie al openstaande vacatures ontstaan er in de kerkenraad aan het einde van dit kalenderjaar in totaal acht vacatures. Om te komen tot het opstellen van dubbeltallen voor de genoemde vacatures, nodigt de kerkenraad de gemeente uit, schriftelijk èn ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen, die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Dit kan tot en met D.V. maandag 28 september aanstaande, ter attentie van de scriba Jan Klop, Vogelenzang 73.

Voor het indienen van de namen kunt u gebruik maken van de formulieren, die in de hal van de kerk voor u klaar liggen. Ook is het formulier te downloaden vanaf de website van de kerk. Gelet op het grote aantal vacatures vragen wij u dringend om zoveel mogelijk gebruik te maken van déze gelegenheid om broeders voor te dragen!

[/vc_column_text][vc_btn title=”Download formulier” color=”purple” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-download” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Faws.hervormdaalburg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F11205135%2FFORMULIER-ronde-september-2020.doc”][/vc_column][/vc_row]