Vakantie

Van maandag 1 tot en met zondag 28 augustus heeft dominee Mouw vakantie. Voor dingen rond voorbede en pastoraat: scriba@hervormdaalburg.nl.

In deze periode is Ton Schoon aanspreekpunt voor pastorale crisissituaties. Hij kan dan verder contact opnemen met wijkouderling en indien nodig een vervangende voorganger. In onze gemeente zullen eerst Martijn Blankers en daarna ds. Lucias de Haan beschikbaar zijn.