Verkiezing ambtsdragers | uitslag

Verkiezing ambtsdragers | uitslag

Bij de stemming van dinsdag 2 november zijn de volgende broeders verkozen. 
Voor de vacature van diaken Harm van Ballegooijen
en voor de vacature van wijkouderling Ton Schoon.
We wensen de verkozen broeders wijsheid en geloof toe om een besluit te nemen over het aanvaarden van hun verkiezing.
Laten wij als gemeente biddend om hen heen staan.