Vermeldingen jubilea

Lieve gemeenteleden, om de betrokkenheid met elkaar als gemeenteleden levend te houden, willen we graag weer vermelding gaan doen van de huwelijksjubilea van onze gemeenteleden en de bijzondere 80+ verjaardagen. Het doel hierbij is dat men elkaar kan feliciteren en op die manier de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Tot nu toe werden jubilea vooral genoemd als daarom werd gevraagd. En we wilden voorkomen dat mensen ongevraagd werden genoemd of juist werden overgeslagen. Toch is het goed om elkaar in het oog te houden rond hoogtijdagen in ons leven. Daarom willen we de aanpak rond aandacht voor jubilea en verjaardagen iets veranderen.

We zullen deze vermelding doen in Voetius en in de kerkapp. Mocht het zo zijn dat u geen prijs stelt op de vermelding van uw huwelijksjubileum of verjaardag van 80 jaar of ouder, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat u nergens vermeld zult worden. Afmelden voor deze vermeldingen kan via mail: kdekock@hetnet.nl of via het formulier op de website: https://forms.office.com/r/xTS9uEd0ne of via telefoon 06-29002613 of via een reactie op dit bericht.