Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De hervormde gemeente Aalburg wil graag een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn. 

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein. 

De kerkenraad streeft om twee vertrouwenspersonen aan te stellen, bij voorkeur een man en een vrouw en een midden in de gemeente en een uit de ring. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken. 

De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol opgesteld door de PKN. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon. 

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestante Kerk in Nederland/Hervormde gemeente, en bij voorkeur is er ten minste een vertrouwenspersoon bekend met de Hervormde gemeente Aalburg. Echter is belangrijk dat zij geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkenraad zijn. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van, maar niet namens, de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen. 

Op dit moment hebben we een (externe) vertrouwenspersoon: Elly Burghout van Steenbergen via geburghout@kpnmail.nl of tel: 0183403324 // 06-21479764