Verzoek tot overschrijving

Verzoek tot overschrijving

Beste broeder, zuster,

Wanneer u overweegt om u te laten overschrijven naar de Hervormde gemeente van Aalburg, willen wij u vriendelijk vragen, voordat de overschrijving definitief in gang wordt gezet, eerst onderstaande brief door te nemen.
Onderstaande brief geldt alleen voor u wanneer u op dit moment al enige tijd lid bent in een naburige kerkelijke gemeente.

Deze brief geldt niet voor u 
wanneer u onlangs verhuisd bent van buiten de regio en bewust kiest voor de Hervormde gemeente van Aalburg
of
wanneer u al jaren lid bent in Aalburg en door verhuizing buiten Aalburg bent gaan wonen en terug wilt laten overschrijven naar Aalburg.
In de laatste twee gevallen kunt u rechtstreeks worden overgeschreven naar Aalburg wanneer u hiervoor een verzoek richt aan de scriba (scriba@hervormdaalburg.nl).

Betreft: motivatie voor overschrijving

Als kerkenraad vinden we het fijn als u kerkelijk mee wil gaan leven in de Hervormde gemeente te Aalburg. U bent bij ons hartelijk welkom en de deuren van de kerk staan iedere zondag wagenwijd open, wij zijn blij met iedere kerkganger/ster. 

Daarnaast vinden wij als kerkenraad van de Hervormde gemeente te Aalburg het belangrijk dat u zoveel mogelijk deel blijft nemen aan de kerkelijke gemeente waarin u woont. De Heere heeft u daar geroepen en het is goed dat er binnen de breedte van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) verschillende meningen, gedachten zijn en dat we met elkaar zoeken naar het samen één gemeente zijn, verbonden in de Heere Jezus Christus. 

Dat neemt niet weg dat er bij u twijfels kunnen zijn, of sterker nog dat u zich niet meer thuis voelt in de kerkelijke gemeente waar u woont. We vinden het belangrijk dat u dan in overleg gaat met de kerkenraad van uw kerkelijke woongemeente en eventuele bezwaren deelt. 

Mocht u hier niet uitkomen, na gebed en gesprek dan is het mogelijk om u over te laten schrijven naar een andere kerkelijke gemeente. De kerkorde schrijft dan het volgende voor:

Wie zich wil laten overschrijven naar een andere gemeente dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de kerkenraad van de voorkeurgemeente. Als deze kerkenraad met het verzoek instemt, legt hij het verzoek voor aan de kerkenraad van de woongemeente. Als ook deze kerkenraad geen bezwaar heeft of binnen dertig dagen niets van zich laat horen kan de overschrijving plaatsvinden. Zo staat het in ordinantie 2-5-3. 


Mocht u na overleg met de kerkenraad van de woongemeente er niet uit komen dan kunt u een schriftelijk, gemotiveerd verzoek indienen bij de kerkenraad van de voorkeurgemeente. U dient dan op de volgende vragen een gemotiveerd antwoord te geven zodat wij uw aanvraag in de kerkenraad kunnen bespreken. 

  1. Waarom wenst u overgeschreven te worden? Graag met redenen aangeven waarom u dit wenst. 
  2. Heeft u met de kerkenraad van de kerkelijke woongemeente een gesprek gehad? 
  3. Wat denk u in onze kerkelijke gemeente te vinden wat u elders mist?
  4. Op welke manier wilt u uw talenten inzetten in onze kerkelijke gemeente?

Uw antwoord op genoemde vragen kunt u sturen naar scriba@hervormdaalburg.nl.

We hopen en bidden dat het voor u vooral een zaak van gebed is waarbij er naar verbinding wordt gezocht en het een weloverwogen verzoek betreft. Als kerkenraad van de Hervormde gemeente te Aalburg denken wij graag met u mee.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad Hervormd Aalburg 

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other