Voetius ‘tijdelijk’ digitaal

Voetius ‘tijdelijk’ digitaal

Beste lezers. Als redactie willen wij zoveel mogelijk voorbereid zijn op mogelijke verdere aanscherping van de regeringsmaatregelen i.v.m. de corona-crisis. Eén van de scenario’s zou kunnen worden dat Voetius niet meer aan huis bezorgd kan worden – maar alleen nog via de digitale weg. Daarom graag uw aandacht voor het volgende wanneer de Voetius niet meer op papier kan verschijnen: 

Als u postabonnee bent of een abonnement heeft via Stichting Hervormd Kerkblad Voetius en de Voetius graag ‘tijdelijk’ digitaal wilt ontvangen, kunt u uw emailadres doorgeven via voetiusdigitaal@gmail.com. Graag uiterlijk dinsdagsavonds. U ontvangt dan donderdags de Voetius via drukker Kaasjager op het opgegeven mailadres.

Heeft u als lezer een abonnement via de plaatselijke gemeente en wilt u ook gebruik maken van deze mogelijkheid, dan vragen wij u uw e-mailadres door te geven aan de contactpersoon van de betreffende gemeente. Wij verwijzen hiervoor naar de berichtgeving onder de plaatselijke gemeenten.

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joanneke Vreeken- van der Giessen: voetiusdigitaal@gmail.com of 0416-544 330.