Volmachtformulier Stemmingsvergadering 13 februari 2023 – Hervormde Gemeente Aalburg

Volmachtformulier Stemmingsvergadering 13 februari 2023 – Hervormde Gemeente Aalburg

Als u niet in staat bent om persoonlijk aanwezig te zijn bij de stemmingsvergadering van de Hervormde Gemeente Aalburg op 13 februari 2023, maar u wilt wel dat uw stem wordt gehoord, kunt u gebruik maken van het volmachtformulier. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te stemmen tijdens de vergadering.

Belangrijke punten:

  • Als gevolmachtigde kan men maximaal voor twee volmachtgevers stemmen.
  • Zorg ervoor dat de gevolmachtigde het originele, ondertekende formulier bij zich heeft tijdens de vergadering.