Wandeling – beweegopdracht

Wandeling – beweegopdracht

Toelichting beweegopdracht:

Opnieuw gaan we aan de slag om dat wat in de focusdienst naar voren komt, doordeweeks een plek te geven. Deze keer verplaatsen we ons in de barmhartige Samaritaan, of misschien wel de gewonde man, de priester of de leviet.

Welkom om mee te doen met een ‘wandeling met je naaste’!

Wat is de bedoeling: 

We kennen het inmiddels al een beetje, want we hebben het al vaker gedaan…

Tijdens een ‘wandeling met je naaste’ gaan 2 mensen met elkaar in gesprek. Ze luisteren naar elkaar en stellen elkaar vragen. Vragen die gaan over het thema van deze focusdienst.

  • Wie zie jij als je naaste? 
  • En wat betekent het om van je naaste te houden? 
  • Wat doe je concreet in je eigen leven om een goede naaste te zijn? 
  • En hoe zou je hier een stap verder in kunnen zetten?
  • Hoe gaan we om met de nieuwkomers en de vreemdelingen in ons land? 
  • Wie ben jij geneigd voorbij te lopen, durf daar eens samen op te reflecteren.

Hoe: 

Opgeven om mee te doen kan via de volgende link https://forms.office.com/r/7UkVweCWgj, telefonisch bij Christine de Snoo (06-18751534), of via een papieren inschrijflijst in de hal van de kerk. Opgeven kan t/m zondag 20 november.
Na de inschrijving zorgt de focusgroep ervoor dat je gekoppeld wordt aan een ander. Vervolgens kunnen jullie samen een geschikt moment kiezen om te gaan wandelen.
Je kunt natuurlijk ook zelf afspreken met iemand die je al kent vanuit je gebedsgroep of anderszins (kan ook met iemand van buiten de kerk). In dat geval hoef je je niet op te geven.

Naast de vragen die we hier net noemden, staan in het werkboek van Focus (blok 1-3), op pagina 130-131, ook nog een aantal voorbeelden. 

Wanneer:

Het zou mooi zijn als u de wandeling gemaakt heeft vóór de volgende focusdienst op 4 december.