Bidden (voorbede)

Bidden (voorbede)

Aan het einde van iedere eredienst worden er voorbeden en dankzeggingen gedaan. Gemeenteleden in verdrietige, zorgelijke of vreugdevolle omstandigheden worden in de morgendiensten met name genoemd.
Wij bidden voor nabestaanden van overleden gemeenteleden, voor gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden of er verblijven en wij danken bij thuiskomst uit het ziekenhuis, als er een huwelijksjubileum gevierd mocht worden, als gemeenteleden trouwen of er een baby is geboren.
Mocht u om een andere reden behoefte hebben aan voorbede of dankzegging, dan kunt u dat te allen tijde aan de predikant of één van de kerkenraadsleden vragen.

U kunt ook het volgende formulier gebruiken:

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other