Kerkauto

Elke zondag kan er gebruik gemaakt worden van de kerkauto. Een van de gemeenteleden fungeert dan als chauffeur. ’s Morgens voor de dienst van 10.00 uur en ’s avonds voor de dienst van 18.30 uur. Degene die op de lijst staan worden automatisch opgehaald. Als er andere gemeenteleden zijn die incidenteel van de kerkauto gebruik willen maken, kunnen zij zondagmorgen tussen 08.45 en 9.15 uur bellen via het telefoonnummer dat vermeld is in ‘Voetius’.  Als u wekelijks gebruik wilt maken van de kerkauto kunt u contact opnemen met de coördinator van de kerkauto, Els Baks.

Contactpersoon: Els Baks, Katalijnestraat 4, tel. 06-30279674, email els.baks@casema.nl