Koster

Het kosterschap wordt vervuld door Sjaak de Ruiter, Vogelenzang 117, tel. 0416-693582.