Gebedstrio’s

Al 6 jaar zijn er in onze gemeente gebedstrio’s actief. Ze komen zo mogelijk wekelijks samen voor gebed.

Wat is een gebedstrio?
Een gebedstrio is een groep van drie christenen, bij voorkeur mannen en vrouwen apart, die regelmatig met elkaar bidden. In Mattheüs 18:19-20 geeft Jezus aan kleine groepen een geweldige belofte: als twee of drie mensen bij elkaar zijn in Mijn Naam, ben Ik bij hen! Wat God beloofd heeft, doet Hij ook. Lees maar eens het Bijbelboek Handelingen en je zult zien dat God zich keer op keer aan Zijn belofte houdt. De geschiedenis vertelt ons van opwekkingen, die ontstonden door gebed. Maar ook in onze tijd blijkt de kracht van Gods belofte! Tegenwoordig komen op heel veel plaatsen in de wereld christenen in gebedstrio’s bijeen om samen te bidden. Het is dus een beproefd middel. Een gebedstrio komt zo mogelijk elke week samen voor gebed. Het is geen genoeglijk clubje van christenen, die hun samenkomsten afsluiten met gebed, Nee, het is een groep die er naar verlangt te bidden, van God te horen en tot God te roepen!

Waarom met z’n drieën?
De belofte in Mattheüs18 spreekt over twee of drie personen. De voorkeur gaat uit naar drie personen, omdat de grootte van een dergelijke groep geschikt is om goede afspraken te maken en klein genoeg is om elkaar goed te leren kennen en elkaar te helpen om in geloof te groeien. Het is natuurlijk fijn als de groep groeit. Zodra er echter zes deelnemers zijn wordt de groep in tweeën gesplitst.

Wat doen gebedstrio’s?
In Kolossenzen 4:2 geeft Paulus duidelijke instructies over gebed: “Volhardt in gebed” zegt hij, “weest waakzaam en dankt”. Een gebedstrio is dus:

Waakzaam: In een trio houden drie christenen elkaar op de hoogte over wat er rondom hen gebeurt. Zij zijn bewogen met hun omgeving ( gezin, school, werkplek, kerk, buurt, enz.) en met de wereld. Ze zijn alert voor het kwaad.
Dankbaar: Voor verhoorde gebeden. Ze verheugen zich over Gods zegeningen en bescherming.
Toegewijd: Ze volharden in gebed.
Ze geloven dat gebed de basis is voor hun werk en hun relaties. Ze zoeken Gods aangezicht, omdat zij een geestelijke opwekking alleen van Hem verwachten. Ze weten dat vereniging in gebed altijd nauw verbonden is met een dergelijke doorbraak.

De specifieke gebedspunten, b.v. kinderen, jongeren, ouderen, gemeentewerk, onderwijs, overheid, enz. worden verdeeld over de gebedstrio’s. Regelmatig rouleren deze gebedspunten over de gebedstrio’s. In elk gebedstrio is er 1 persoon die wekelijks contact houdt met de gebedscoördinator voor de actuele gebedspunten, o.a. de zieken. Ook kunt u uw persoonlijke gebedspunten doorgeven aan de gebedscoördinator om binnen de gebedstrio’s voor u te laten bidden.

Het is ons verlangen dat steeds meer gemeenteleden de waarde van samen bidden zullen ontdekken en met ons mee willen bidden. We nodigen u en jou van harte uit om ook een trio te (laten) vormen, bijvoorbeeld vanuit uw kring, om samen met ons mee te bidden voor onze gemeente.

Contactpersoon: Johan van Rijswijk; jvrijswijk@kpnplanet.nl  / 06 23815314