Mannenvereniging

Gedurende het winterseizoen komt de mannenvereniging ongeveer om de twee weken samen op maan¬dag¬avond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de consistorie. Voor de Bijbelstudie wordt gebruik gemaakt van ‘De Hervormde Vaan’, het blad van de Bond van Ned. Hervormde Mannenverenigingen op G.G., waarbij onze mannenvereniging is aangesloten.

Driemaal per seizoen vergaderen de mannenverenigingen uit de Bommelerwaard en Noord Brabant in streekverband, waarbij een spreker wordt uitgenodigd. Eenmaal per jaar wordt de landelijke Bondsdag gehouden. Iedere man is geheel vrijblijvend hartelijk welkom. ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen’.

Wil je meer weten over onze vereniging, neem dan contact op met één van de volgende bestuursleden.

Voorzitter:
Johan Furster, Spieringen 36, 4261 XH, tel. 694193, email j.furster@solcon.nl

Secretaris:
Hans van Son, De Vlijt 79, 4261 XA, tel. 696103, email: hansnieske@hetnet.nl

Penningmeester:
Hans Burghout, Hoptuin 8, 4261 LS, tel. 691727, email: info@houtenliving.nl

Aankomende evenementen