Oude Kerkstraat 19a, 4261BL, Wijk en Aalburg   0416-69 77 89

Financiën Remon & Mary Vervoorn

De TFC is samen met Remon tot de volgende begroting gekomen:

Per maand is nodig:

  • Levensonderhoud, verzekeringen e.d.                       €    1.130,-
  • Spaargeld t.b.v. terugreis                                              €       100,-

Totaal per maand                                                                      €   1.230,-

Totaal per jaar                                                                            € 14.760,-

________________________________________________________________________________________________________________________

Wilt u bijdragen aan dit prachtige werk, dan kunt u gebruik maken van navolgende strook of een bedrag overmaken naar genoemd bankrekeningnummer.

Naam                     :
Adres                     :
Postcode              :
Woonplaats        :

Zegt het volgende bedrag toe aan de Thuisfrontcommissie van Remon & Mary Vervoorn.

Graag één keuze aankruisen en het bedrag invullen

0          éénmalig bedrag    € ………
0          bedrag                         € ………         per maand
0          bedrag                         € ………         per jaar

Het genoemde bedrag mag worden overgemaakt naar:
bankrekening   : NL06 RABO 0373 3016 34
t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Aalburg inzake Thuisfront Remon & Mary Vervoorn

Hiernaast graag uw handtekening plaatsen:

Deze strook mag worden ingeleverd bij de penningmeester van de thuisfrontcommissie

(Jan Klop, Vogelenzang 73 ,4261ZD Wijk en Aalburg)

Privacy Voorkeuren

Necessary

Analytics

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.

Analytische cookies

Other