Remon & Mary Vervoorn

Thuisfront Remon & Mary Vervoorn

In het thuisfront hebben de volgende gemeente leden zitting:

  • Arie van Vuuren                                        voorzitter
  • Jolanda Boogaard – van Leeuwen   secretaresse
  • Jan Klop                                                         penningmeester
  • Hans Burghout
  • Jack Sonneveld