Werkgroep Bulgarije

Werkgroep Bulgarije

Werkgroep Bulgarije werd in 2007 opgericht op initiatief van diverse geledingen binnen de Hervormde Gemeente Aalburg (diaconie, zending, evangelisatie en jeugd). Diverse mensen uit de gemeente hadden een documentaire van de BBC gezien over wantoestanden in Bulgaarse weeshuizen. Het verhaal werd gedeeld en diverse documentaires werden bekeken. De zoektocht naar organisaties die vanuit Nederland in Bulgarije actief waren werd gestart. Zo kwam de werkgroep in aanraking met de voorzitster van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde, Agnes van Uggelen. Het was het begin van een mooi project.

In 2008 zijn een viertal leden van de werkgroep meegegaan met Agnes om de situatie daadwerkelijk te verkennen en die zomer gingen er 3 jongeren uit de gemeente mee met werkgroep Tabitha uit Putten naar een weeshuis in Roman. Op deze manier kon alvast ervaring opgedaan worden hoe zij de werkvakantie organiseerde en het werk in het tehuis aanpakten.

Vanaf 2009 is de werkgroep gestart met het zelf organiseren van werkvakanties voor jongeren naar het kindertehuis Teofana Poppova in Stara Zagora. De werkgroep wil de gemeente betrekken bij de nood elders, conform de Bijbelse opdracht. Vooral de jongeren uit ons rijke westerse land worden gezien als doelgroep om kansarme jongeren elders te helpen. De werkvakanties zijn bedoeld voor kerkelijk meelevende jongeren vanaf 18 jaar. Tijdens de twee weken durende werkvakantie, worden er diverse werkzaamheden verricht zoals verven, sauzen, laminaat leggen etc. Daarnaast vormt er zich ook een groep kinderwerkers die de kinderen uit het tehuis vertellen over de Heere Jezus d.m.v. muziek, dans en knutselen.

Vanaf 2013 is er een tweede tehuis bijgekomen, namelijk Nezabravka in Stara Zagora.

Op allerlei manieren wordt er geld ingezameld in de eigen kerkelijke gemeente om dit alles mogelijk te kunnen maken. Via collecten en door het organiseren van rommelmarkten, slaatjesacties, zwemestafettes, winterfairs en dergelijke, wordt door de gemeenteleden een bijdrage geleverd aan het werk in Bulgarije. Werkgroepleden en deelnemende personen aan de werkvakantie nemen initiatief en dragen deze acties.

Aandachtspunten die de werkgroep onder andere heeft voor de toekomst:

  • contact blijven houden met alle betrokkenen;
  • jongeren opleiden door middel van o.a. workshops, snuffelstages;
  • jongeren begeleiden en helpen een zelfstandig leven op te bouwen;
  • bedrijven stimuleren de jongeren uit de tehuizen kansen te bieden.