Nieuws

NIEUWSBRIEF ZOMER 2014

Veel belangstelling

Als werkgroep organiseren we nu voor de zesde keer een jongerenreis naar Stara Zagora. Op maandag 21 juli is het vertrek en vrijdag 1 augustus komt de groep weer terug. Zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief en misschien ook wel weet is dat dit jaar de belangstelling van de jongeren vanuit onze gemeente erg groot is. We zijn hier heel dankbaar voor.

Het eerste tehuis ondergaat een renovatie van de vleugel die het allereerste jaar is opgeknapt. Het zal  vooral bestaan uit schilderswerkzaamheden. Daarnaast willen we kijken of het mogelijk is om op de speelplaats achter het weeshuis straattekeningen te maken waar de kinderen kunnen hinkelen e.d.

In het tweede tehuis wordt er één compartiment opgeknapt. Dit houdt in dat er geverfd dient te worden en laminaat gelegd. Vorig jaar is er een begin gemaakt aan het contact leggen in het tweede tehuis, hier willen we nu mee verder gaan. Naast het bekende klussen zal er elke dag kinderwerk gedaan worden in het eerste tehuis en het tweede tehuis! Zowel in de ochtend als in de middag. U kunt dan denken aan bijbellezen, knuttselen, bootcamp, poppenkant, toneelstukjes e.d. Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan. Laat dit ook uitstralen naar de kinderen toe.

Wij willen u vragen om de jongeren, de kinderen in beide tehuizen en de werkgroep mee te nemen in uw gebed! Voor alle mensen die onze acties ondersteunen en gesteund hebben het afgelopen jaar willen wij u als werkgroep ook hartelijk danken! Zonder uw bijdrage kunnen wij dit niet mogelijk maken.

Loombands 

Alle kinderen uit de gemeente en daarbuiten, super bedankt voor het maken van de loombands. Deze zomer zullen wij ze uitdelen aan de kinderen in de kindertehuizen in Bulgarije! Ook willen wij ze leren om deze te maken. Mogelijk doen we dat ook nog in de sloppenwijken waar wij een bezoek aan brengen.