Onze gemeente

Onze gemeente is geworteld in de gereformeerde traditie. Die traditie bepaalt voor een groot gedeelte de kleur en de identiteit van onze gemeente.

Belangrijk in de gereformeerde traditie zijn, naast het belijden van het geloof (zoals in de vroege kerk en de Reformatie), de nadruk op persoonlijk geloof en bekering, bijbellezen en gebed, huisgodsdienst, het gebruik en de viering van de sacramenten en de invulling van de ambten.

Op zondagmorgen komen er gemiddeld 450 mensen naar de dienst. Gelet op de leeftijdsopbouw zien we veel gezinnen met (jonge) kinderen, veel tieners en jongvolwassenen naast een behoorlijke groep ouderen. Ook wat betreft geloofsbeleving en het vormgeven van het geloof zijn we een brede gemeente. Gemeenteleden voelen zich soms meer thuis bij de klassieke vormen van eredienst en gemeente-zijn, terwijl anderen meer worden aangesproken door andere, bijvoorbeeld meer evangelische vormen. In onze diensten zitten vaak elementen en vormen uit verschillende tradities verwerkt.

In onze brede gemeente hopen we elkaar te vinden in het verlangen om God te dienen.