Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zeven wijken. De bedoeling van de wijkindeling is, dat u vooral via de ambtsdragers, die voor uw wijk aangewezen zijn, de contacten met de kerkenraad onderhoudt. Om het pastoraat in de wijken optimaal te laten verlopen, hebben we zogenaamde wijkteams gevormd. Een wijkteam bestaat uit een wijkouderling, een wijkdiaken, een ouderen pastor, een lid van de evangelisatiecommissie, een HVD-lid en een lid van het pastorale team. Door nauwe samenwerking en regelmatig overleg kunnen de pastorale activiteiten in de gemeente beter gecoördineerd worden en kan men gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Ook kunnen de werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd.

Wijk 1

Polstraat, Langestraat, Kromme Nol, Parallelweg en Taxhof
Fresiastraat tot en met Eijkenhof/Prisma en Kronenburg inclusief nieuwe appartementen
Wijkestein
Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                       Cornelis van Rijswijk
Diaken:                                   Anton van der Velden
Ouderenpastor:                     Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:
H.V.D.:                                     Eelke Cornelissen, Mieke Arendse.
Bezoekbroeder/zuster:        –

Wijk 2

Vogelenzang, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, De Galerij, Molenstoep, Katalijnestraat en Kraaijenveld
Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                     Jan Steenstra
Diaken:                                  Anton van der Velden
Ouderenpastor:                   Ad de Bruin
Evangelisatie:                      Janno Groeneveld
H.V.D.:                                   Alie de Waal
Bezoekbroeder/zuster:        –

Wijk 3

Maasdijk en De Vlijt
Wijkcoördinator:               Ilona Sonneveld
Wijkouderling:                   Johan van Rijswijk
Diaken:                               Bart-Jan van de Berg
Ouderenpastor:                 Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:                    Erik Hoogmoed
H.V.D.:                                 Wilma Hoogmoed
Bezoekbroeder:                 Heimen Quik

Wijk 4

Molenhof, De Wiek en De Tempelierstraat en alle gemeenteleden buiten Wijk en Aalburg
Wijkcoördinator:                Truus van Rijswijk
Wijkouderling:                   Jonathan van den Ham
Diaken:                               Bart-Jan van de Berg
Ouderenpastor:                  Annie Bouman
Evangelisatie:                     Henny Timmermans
H.V.D.:                                   Truus van Rijswijk
Bezoekbroeder/zuster:        –

Wijk 5

Spieringen, Herrebeugel, Kortestraat en de Markt (even nummers) tot en met Ton Schoon
Wijkcoördinator:             Ilona van Wijlen
Wijkouderling:                 Anton Ockers
Diaken:                             Wilmer van Ginkel
Ouderenpastor:               Anton Hakkesteeg
Evangelisatie:                  Harm van Ballegooijen
H.V.D.:                               Ria Blankers
Bezoekbroeder:               Tonnie van Kappel

Wijk 6

Kerkverreweide tot Veen
Wijkcoördinator:                   –
Wijkouderling:                      Ton Schoon
Diaken:                                  Jetse van Tilburg
Ouderenpastor:                    Ad de Bruin
Evangelisatie:                       Hennie Timmermans
H.V.D.:                                    Nia van Vuuren
Bezoekbroeder:                    Henk van den Broek

Wijk 7

Wijk Aalburgsestraat tot en met Bergstraat
Wijkcoördinator:                  Ellen Quik
Wijkouderling:                      Taco van Vuuren
Diaken:                                  Jetse van Tilburg
Ouderenpastor:                    Annie Bouman
Evangelisatie:                       Henny Timmermans
H.V.D.:                                    Carla de Fijter
Bezoekbroeder:                    Martijn van Dijk