Wijzigingen corona-maatregelen – 5 juni

Wijzigingen corona-maatregelen – 5 juni

Vanwege de afname van het aantal corona-besmettingen, zijn door de overheid de maatregelen tegen het coronavirus enigszins versoepeld.
De PKN heeft op basis hiervan opnieuw de richtlijnen voor de kerken aangepast.
Hierdoor zijn er voor onze gemeente de volgende aanpassingen mogelijk.

Aantal bezoekers kerkdiensten
Er is nu ruimte om 15% van het aantal zitplaatsen te reserveren. Voor de kerkzaal en zaal-3 samen betekent dit voor ons 15% van 600 zitplaatsen, d.w.z. maximaal 90 bezoekers.
Vanaf zondag 6 juni kan dit aantal worden gereserveerd. Nog steeds voor één van de openstaande diensten, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de ruimte krijgen om één dienst te bezoeken. 

Zingen

Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Vanaf zondag 6 juni zingen we als gemeente het slotlied aan het einde van de kerkdienst. Voor de overige liederen blijft gelden dat deze door maximaal 4 voorzangers worden gezongen.

Overige activiteiten  
Vanaf 5 juni gelden voor de jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. De jongeren mogen dus weer enigszins ‘normaal’ bij elkaar komen. Uiteraard geldt bij klachten blijf je thuis. Voor een activiteit in de kerk moet vooraf gereserveerd worden bij Jan de Waal (tel. 693090).

Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursusverband’ met maximaal 30 mensen samenkomen. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen mogelijk.

In De Burg (het kerkgebouw) kan er per avond één activiteit worden gehouden in de bijzalen van de kerk met maximaal 30 aanwezigen. Hiervoor zijn zaal-1 en zaal-2 voorlopig permanent ingericht. 
Verzoek om een activiteit vooraf aan te melden bij Jan de Waal (tel. 693090) zodat dubbele reserveringen worden voorkomen en de ventilatie op tijd kan worden aangezet.