Zes-jaarlijkse stemming

Zes-jaarlijkse stemming

Om de zes jaar is er voor de belijdende leden van de gemeente de mogelijkheid om zich uit te spreken over de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen. 
Komende maand dient hierover weer opnieuw gestemd te worden.
De stemming vindt plaats op maandag 26 april samen met de verkiezing van ambtsdragers.